Om Simplified

 

Vår grundidè är enkel, vi vill fokusera på att förenkla för er som företag att hantera det vardagliga arbetet med IT. Det ska vara enkelt att jobba med IT som användare.

Allt för ofta stöter vi dock på platser där man tagit en enkel lösning och komplicerat den så mycket att slutanvändaren själv måste vara IT-expert för att kunna utföra sitt vardagliga arbete. Det är här vi kommer in! IT ska vara enkelt för dig som användare.

Länken mellan människan och IT är vår sak att hantera och förenkla så att du som användare alltid upplever att tjänster och lösningar fungerar som det är tänkt från början, utan att själv behöva besitta expertkunskaper.

Har du frågor eller funderingar på hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet, ring!ZAP_Gold Partner_Logo_RGB

ruckuspartner