Videoövervakning – CCTV

Vi säljer och installerar produkter för kameraövervakning. Vi arbetar enbart med IP kameror som försörjs med ström via nätverkskabeln (Power over Ethernet [PoE]). På detta sätt slipper man placera kamerorna vid strömkällor och kan därför placera kamerorna på platser där man normalt sett inte har möjlighet.

Vi erbjuder statiska kameror och även PTZ kameror som kan förprogrammeras med olika övervakningspunkter som ska patrulleras runt eller om man vill tillfälligt styra kameran i en annan riktning. Båda modell typerna finns i designen ’bullet’ eller ’dome’.

Om du planerar att installera övervakning för hushåll, butik, lager eller kontorslandskap kommer detta att passa dina behov. Vi hjälper till med allt från tillståndsansökan till installation och konfigurering av kameror och kameraserver.
Vi hjälper även till med smarta fjärr- och backuplösningar för säker åtkomst. Lagring kan ske i vår molntjänst om så önskas för att förhindra att inspelat material skadas vid tex brand.

Vill du veta mer eller se en demo, ta kontakt med oss.