Utbildning & Workshops

Ibland kan det vara svårt att få ut kunskapen att hantera en viss produkt på ett proffessionellt sätt. Speciellt om man saknar personal som kan handleda vid tex en teknisk utbildning av produkt eller vid en certifieringsutbildning. Simplified Networks kan hjälpa till med detta. Med över 7 års erfarenhet i att hålla utbildning, certifieringar, workshops och övriga dragningar kan vi även erbjuda detta.

Ett exempel på detta är att vi idag håller kurser (certifieringskurser) samt workshops åt ett marknadsledande företag inom nätverk och säkerhet.
Certifieringskursen bygger på ett internationellt tekniskt material som deras partners utbildas på och får sedan presentera sin nya kunskap i slutet av dagen med ett prov. Certifieringskursen varvar både teori och praktiska labb övningar där allt ses över.

I workshop delen som handleds av Simplified Networks spenderar företagets partners en halvdag tillsammans där man går igenom hur en specifik produkt fungerar och kan tillämpas i befintliga eller nya nätverk. I en workshop är det mest fokus på hur man praktiskt använder produkten.

Vill du veta mer så ta kontakt med oss.