Storage – Backup

Backup
Vår backuplösning inkluderar automatisk backup av klient och server. Ni får ett enkelt och behändigt gränssnitt att jobba med för att minimera problematiken som kan uppstå. Den känsliga verksamhets filerna är sparad off-site, dvs utanför verksamhetens väggar och i ’molnet’. Detta är normalt sett ett krav för alla försäkringar som ska täcka förlust av data.

Storage
Med vår storage lösning får ni ett eget användarkonto med så mycket lagringsutrymme som önskas. Lagringsutrymmet kan användas för att spara filer eller tillfälliga backuper. Det är även möjligt att göra script (egna anrop) för att automatiskt arkivera data från en lokal filservern en gång i månaden eller liknande. Detta kan vi såklart också hjälpa till med om så önskas.

Daglig backup ingår även här för att placera önskade filer på en off-site plats utan extra kostnad. Om kontot behöver utökas med större lagringsutrymme så går detta enkelt att ordna utan något avbrott i det vardagliga arbetet.

Olika priser gäller för olika lagringsutrymmen och hastigheter.

Vill du veta mer så ta kontakt med oss.