Digital skyltning

Desto större grupp människor du behöver visa information till, desto svårare/dyrare är det att utforma och visa informationen. Informationen ska dessutom vara lätt att uppdatera, gärna i realtid för det är vi vana vid i dagens digitala samhälle. Allt detta ställer stora krav på informationen och den kanal som används för att sprida informationen.

Via en användarvänlig programvara lägger du in, utformar och publicerar din information. Du jobbar med mallar, vilket gör informationen mycket lätt att uppdatera och ändra. Du kan dessutom välja att jobba med bildspel, annan typ av media (foton, musik, videos) och göra egna layouter som speglar ditt företags profil. Du kan dela upp mottagarna i olika grupper som får olika typ av information vid olika tidpunkter om du så vill. Möjligheterna är många, du utvecklar den digitala skyltningen efter dina behov.

Du kan fjärrstyra informationen som visas på skärmarna eftersom tjänsten är internetbaserat. Du når hela din informationsbank från vilken dator som helst. Du kan dessutom schemalägga informationen så att olika budskap visas vid olika tidpunkter och olika skärmar.

Tack vare sin enkelhet och mångsidighet är det ett perfekt sätt att snabbt informera många människor samtidigt. Butiker, stora fastigheter, kontorshotell, skolor, restauranger, gallerior, caféer, receptioner och väntrum är exempel på ställen där tjänsten kan göra stor nytta.

Vill du veta mer så ta kontakt med oss.